Ελληνικά / English
Speakers
Prof. Walter D’Alessandro, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -Sezione di Palermo
   TITLE: “Hazard connected to endogenous gas emissios in Greece”
Prof. Dietrich Jorg Volker,ETH, Zurich
   TITLE: “Will Methana Volcano erupt soon?”
Prof. Christoph Beier,Universitat Erlangen-Nurnberg, Germany
   TITLE: “"Evolution and origin of oceanic volcanism"”
Paraskevi Nomikou, Assist. Prof. of Natural Geography & Geological Oceanography, University of Athens
   TITLE: "Aegean Submarine Volcanoes:Natural Laboratories"
Konstantinos Kyriakopoulos, Prof. Depart. Of Mineralogy and Petrology, University of Athens
   TITLE: "Τhe Volcanos under investigation and their dynamic development"
George Chronis, Professor, Ex-President of Hellenic Centre for Marine Reasearch
   TITLE: "Local formation of heavy minerals(placers) and examples from Thermaikos Gulf"
Andreas Tzanis, Assist. Prof. Depart. Of Geophysics and Geothermal Energy
   TITLE: "Evidence of Deep Magmatic Activity in the Broader Area of the Argolid, Greece, and its Relationship to Regional Tectonics"
   TITLE: "Internal Structure of the Methana Volcanic Complex and Geothermal System: 3-D Analysis Based on Magnetotelluric and    Aeromagnetic Data"
Panagiotis Papadimitriou, Prof. Depart of Geophysics and Geothermy
   TITLE: "Σεισμοί και Ηφαίστεια"
Tobias Schorr, Tour operator & Photographer, Private Researcher
   TITLE: "Geological Tourism as a Chance for Sustainable Development of Methana"
Christos Evaggelidis
   TITLE: "Towards a Seismic Network Deployment at Methana Volcano: an Effort to Monitor Seismicity
   and Seismic Velocity Changes Using Continuous Ambient Noise Records"
Dimitris Protopappas
   TITLE: "A Rich Lower Pleistocene Lacustrine Malacofauna from the Sousaki Sedimentary Basin"
Pinelopi Papadopoulou
   TITLE: "Sousaki Volcano: The Years After…"
George Marabas
   TITLE: "Seismic Hazard Assessment in the Saronikos- Corinthiakos Basins, Central Greece, Based on a new Seismogenic
   Zonation Derived from Active and Passive Observation"
Ioanna Papoulia
   TITLE: "Tectonic Deformation in the Saronikos-Corintiakos Basins Central Greece, Derived From long Offset
   Active Seismic Observations"
Antonios Pavlis
   TITLE: "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"- Ανάδειξη του Γεω-Ηφαιστειολογικού πλούτου - παράδειγμα Μέθανα"
Ingrid Smet
   TITLE: "Volcanism on Methana: geological evolution, magmagenesis and eruption dynamics"
Euthimios Lekkas
   TITLE: "Διαχείρηση Κινδύνων σε ενεργές ηφαιστειακές περιοχές της Ελλαδας"
Dimitrios Paradisis
   TITLE: "GNSS time series on Volcanic areas"
Marialena Christopoulou
   TITLE: "Nisyros volcano vs kolumbo volcano: a ctd-based comparison between two submarine volcanoes"
Michalis Fitikas
   TITLE: "Δυνατότητες Πολύπλευρης Αξιοποίησης της Περιοχής του Ηφαιστείου Των Μεθάνων"
Petros Koutsobitis
   TITLE: "Geochemical evolution of volcanism in the Aegean from the Miocene to present-day"
Apostolos Arvanitis
   TITLE: "Συνδυασμός αξιοποίησης της γεωθερμίας και διατήρησης του φυσικού κάλλους της περιοχής με βάση
   τη διεθνή εμπειρία και πρακτική"