Ελληνικά / English
The Congress program

THE CONGRESS WILL BE HELD AT THE 10-11-12 OF JUNE 2016 FOLLOWING THE BELOW PROGRAM:

Friday 10-06-2016:

18:00 - 19:00 Registration

    19:00 Greetings:
- Mayor Troizinias-Methanon Konstantinos Karagiannis.
- Rena Dourou
- Panagiotis Xatziperos
    20:00 - 21:00 Tourism - Culture - Geology
    20:00 - 20:15 Pallis Xristos, "Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη".
    20:15 - 20:30 Nikolakopoulou Lina, music composer. "Πολιτισμός-Μέθανα".
    20:30 - 20:45 Nomikou Paraskevi "Το Ηφαίστειο των Μεθάνων και η αξιοποίησή του".
    20:45 - 21:00 Lekkas Evthimios "Διαχείριση Κινδύνων σε ενεργές ηφαιστειακές περιοχές της Ελλάδας".
    21:00 - 22:00 Musical event at the port
     
Saturday 11-06-2016: 09:00 - 11:15 Session: Environment
President: Nomikou P.
    09:00 - 09:30  Dietrich J. V. (Invited Speaker) "Will Methana Volcano erupt soon?".
    09:30 - 09:45 Kiriakopoulos Κ.  "Τα Ηφαίστεια ως χώρος έρευνας και δυναμικής αξιοποίησης"
    09:45 - 10:00 Fitikas Μ. "Δυνατότητες Πολύπλευρης Αξιοποίησης της Περιοχής του Ηφαιστείου Των Μεθάνων"
    10:00 -10:15 Schorr Τ. "Geological tourism as a chance for sustainable development of Methana"
    10:15 -10:30 Pavlis Α. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"- Ανάδειξη του Γεω-Ηφαιστειολογικού πλούτου - παράδειγμα Μέθανα
    10:30 - 10:45 Papaioannou S. "Περιβαλλοντική Ένωση για την προστασία του Αργοσαρωνικού"
    10:45 - 11:00 Kouskoukis Κ. “Ιαματικός –Ιατρικός Τουρισμός. Συμβολή στην ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη  της περιοχής”
    11:00 - 11:15 Flampouris G. "Ηφαίστεια Μεθάνων (χερσαίο-υποθαλάσσιο). Αξιοποίηση, Προβολή και Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τη χρησιμότητα τους, ως πόλος έλξης επισκεπτών από Ελλάδα και Εξωτερικό"
    11:15 - 11:45 Coffee Break
   

11:45 -13:30 Session: Hazards

    President: Dietrich J. V.
    11:45 - 12:15 D’Alessandro W. (Invited Speaker), Kyriakopoulos K., Daskalopoulou K., Calabrese S. "Hazard connected to endogenous gas emissions in Greece"
    12:15 - 12:30 Papadopoulou P., Iliopoulos G., Protopapas D., Koukouvelas I. "Sousaki Volcano: The Years After…"
    12:30 - 12:45 Smet Ι ., Pelsmaeker E. De, Elburg M.A. "Volcanism on Methana: geological evolution, magma genesis and eruption dynamics."
    12:45 - 13:00 Tzanis A, Efstathiou A., Chailas, S.,  Stamatakis, M. "Evidence of Deep Magmatic Activity in the Broader Area of the Argolid, Greece, and its Relationship to Regional Tectonics"
    13:00 - 13:15 Tzanis A., Efstathiou A., Lagios E., Chailas S., Stamatakis M. "Internal Structure of the Methana Volcanic Complex and Geothermal System:3-D Analysis Based on Magnetotelluric and Aeromagnetic Data"
    13:15 - 13:30 Paradissis D., Raptakis C. "GNSS time series on volcanic areas."
   

13:30 - 15:00 Lunch Break

   

15:00-17:00 Session Oceanography-Geo-Dynamic Structure - Seismicity

    President: Fitikas Μ
    15:00-15:30 Bier C. (Invited Speaker) "Evolution and origin of oceanic volcanism"
    15:30 - 15:45 Nomikou P. "Aegean Submarine Volcanoes: Natural Laboratories"
    15:45 - 16:00 Kolaiti E., Mourtzas N. "Sea level changes in the West Saronic during the last 4,000 years"
    16:00 - 16:15 Christopoulou M., Mertzimekis TJ, Nomikou P., Papanikolaou D., Carey S., Croff Bell K. “Nisyros volcano vs Kolumbo volcano: a ctd- based comparison between two submarine volcanoes”
    16:15 - 16:30 Chronis G. , Neofotistos K. "Local formation of heavy minerals (placers) and examples from Thermaikos Gulf"
    16:30 - 16:45 Koutsovitis P. "Geodynamic and Geochemical evolution of volcanism in the Aegean from the Miocene to present-day"
    16:45 - 17:00 Arvanitis A, Spyridonos E. "Συνδυασμός αξιοποίησης της γεωθερμίας και διατήρησης του φυσικού κάλλους της περιοχής με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική"
    17:00 - 17:30 Coffee Break
President: Chronis G.
    17:30 - 17:45 Papadimitriou P. "Seismic Activity along the South Aegean Volcanic Arc"
    17:45 - 18:00 Papoulia I, Makris J., Fasoulaka Ch. "Tectonic Deformation in the Saronikos-Corintiakos Basins, Central Greece, Derived From long Offset Active Seismic Observations."
    18:00 - 18:15 Maravas G, Stylianou E. Papoulia I "Seismic Hazard Assessment in the Saronikos- Corinthiakos Basins, Central Greece, Based on a new Seismogenic Zonation Derived from Active and Passive Observation"
    18:15 - 18:30 Evaggelidis C.P., Sokos E., Konstantinou K.I.  "Towards a Seismic Network Deployment at Methana Volcano: an Effort to Monitor Seismicity and Seismic Velocity Changes Using Continuous Ambient Noise Records".
    18:30 - 19:30 Discussion-Closing Remarks
    Posters
    Papanikolaou D. "Το Γεωδυναμικό Πλαίσιο του Ηφαιστείου των Μεθάνων".
    Protopapas D., Papadopoulou P, Koukouvelas I., Iliopoulos G. "A rich lower Pleistocene lacustrine Malacofauna from the Sousaki sedimentary basin ".
     
Sunday 12-06-2016: 09:00 Geological excursion in Methana Volcano