Ελληνικά / English
Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι η κυρία
 
Παρασκευή Νομικού Επίκουρη Καθηγήτρια, Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής είναι οι κύριοι  
Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος Καθηγητής, Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ευάγγελος Λάγιος Καθηγητής, Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημήτριος Παπανικολάου Καθηγητής, Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημήτριος Παραδείσης Καθηγητής, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Μιχάλης Φυτίκας Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Χρόνης Καθηγητής, Πρ. Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών