Ελληνικά / English
Χώρος Διεξαγωγής


Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μεθάνων, στις 10-12 Ιουνίου 2016
και μπορείτε να το παρακολουθήσετε χωρίς καμία επιβάρυνση.

Μπορείτε να εγγραφείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@moel.gr με θέμα «Συμμετοχή – ΜΕΘΑΝΑ 2016»