Ελληνικά / English
Ομιλητές
Prof. Walter D’Alessandro, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -Sezione di Palermo
   ΤΙΤΛΟΣ: "Hazard connected to endogenous gas emissios in Greece"
Prof. Dietrich Jorg Volker,ETH, Zurich
   ΤΙΤΛΟΣ: "Will Methana Volcano erupt soon?"
Prof. Christoph Beier,Universitat Erlangen-Nurnberg, Germany
   ΤΙΤΛΟΣ: ""Evolution and origin of oceanic volcanism""
Παρασκευή Νομικού, Επίκ. Καθηγήτρια Φυσικής Γεωγραφίας & Γεωλογικής Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
   ΤΙΤΛΟΣ: "Aegean Submarine Volcanoes:Natural Laboratories"
Κων/νος Κυριακόπουλος, Καθηγητής τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
   ΤΙΤΛΟΣ: "Τα Ηφαίστεια ως χώρος έρευνας και δυναμικής αξιοποίησης"
Γεώργιος Χρόνης, Καθηγητής, Πρ. Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών
   ΤΙΤΛΟΣ: "Local formation of heavy minerals(placers) and examples from Thermaikos Gulf"
Ανδρέας Τζάνης, Επίκ. Καθηγητής τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
   ΤΙΤΛΟΣ: "Evidence of Deep Magmatic Activity in the Broader Area of the Argolid, Greece, and its Relationship to Regional Tectonics"
   ΤΙΤΛΟΣ: "Internal Structure of the Methana Volcanic Complex and Geothermal System: 3-D Analysis Based on Magnetotelluric and    Aeromagnetic Data"
Παναγιώτης Παπαδημητρίου, Καθηγητής τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
   ΤΙΤΛΟΣ: "Σεισμοί και Ηφαίστεια"
Tobias Schorr, Ταξιδιωτικός Πράκτορας, Φωτογράφος & Ιδ. ερευνητής
   ΤΙΤΛΟΣ: "Geological Tourism as a Chance for Sustainable Development of Methana"
Χρήστος Ευαγγελίδης
   ΤΙΤΛΟΣ: "Towards a Seismic Network Deployment at Methana Volcano: an Effort to Monitor Seismicity
   and Seismic Velocity Changes Using Continuous Ambient Noise Records"
Δημήτρης Πρωτόπαπας
   ΤΙΤΛΟΣ: "A Rich Lower Pleistocene Lacustrine Malacofauna from the Sousaki Sedimentary Basin"
Πηνελόπη Παπαδοπούλου
   ΤΙΤΛΟΣ: "Sousaki Volcano: The Years After…"
Γιώργος Μαραβας
   ΤΙΤΛΟΣ: "Seismic Hazard Assessment in the Saronikos- Corinthiakos Basins, Central Greece, Based on a new Seismogenic
   Zonation Derived from Active and Passive Observation"
Ιωάννα Παπούλια
   ΤΙΤΛΟΣ: "Tectonic Deformation in the Saronikos-Corintiakos Basins Central Greece, Derived From long Offset
   Active Seismic Observations"
Αντώνιος Παυλης
   ΤΙΤΛΟΣ: "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"- Ανάδειξη του Γεω-Ηφαιστειολογικού πλούτου - παράδειγμα Μέθανα"
Ingrid Smet
   ΤΙΤΛΟΣ: "Volcanism on Methana: geological evolution, magmagenesis and eruption dynamics"
Ευθύμιος Λέκκας
   ΤΙΤΛΟΣ: "Διαχείρηση Κινδύνων σε ενεργές ηφαιστειακές περιοχές της Ελλαδας"
Δημήτριος Παραδείσης
   ΤΙΤΛΟΣ: "GNSS time series on Volcanic areas"
Μαριαλέννα Χριστοπούλου
   ΤΙΤΛΟΣ: "Nisyros volcano vs kolumbo volcano: a ctd-based comparison between two submarine volcanoes"
Μιχάλης Φύττικας
   ΤΙΤΛΟΣ: "Δυνατότητες Πολύπλευρης Αξιοποίησης της Περιοχής του Ηφαιστείου Των Μεθάνων"
Πέτρος Κουτσοβίτης
   ΤΙΤΛΟΣ: "Geochemical evolution of volcanism in the Aegean from the Miocene to present-day"
Απόστολος Αρβανίτης
   ΤΙΤΛΟΣ: "Συνδυασμός αξιοποίησης της γεωθερμίας και διατήρησης του φυσικού κάλλους της περιοχής με βάση
   τη διεθνή εμπειρία και πρακτική"