Ελληνικά / English
Στόχοι του Συνεδρίου


Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει τη γεωλογική εξέλιξη της χερσονήσου των Μεθάνων και του ενεργού ηφαιστειακού τόξου του Νοτίου Αιγαίου.

Ταυτόχρονα στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη της περιοχής του Ηφαιστείου των Μεθάνων σε συνδυασμό με το πλούσιο φυσικό τοπίο που διαθέτει η περιοχή της Τροιζηνίας-Μεθάνων. Σ’ αυτά τα πλαίσια, θα γίνουν προτάσεις για την αξιοποίηση και την προβολή του Ηφαιστείου και των Ορεινών μονοπατιών των Μεθάνων, καθώς επίσης και για τη δημιουργία Μουσείου Ηφαιστειακών Πετρωμάτων- Χλωρίδας και Πανίδας της περιοχής μας.